Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych

Informujemy, że wyniki Kujawsko - Pomorskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej z lat 2005 - 2007 były podstawą opracowania naukowego zawartego w 64 zbiorze "Prac Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych" Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego - Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Próby dzielności klaczy w ZT

Próby dzielności klaczy, odbywających 60-dniowy trening w ZT przeprowadzone zostaną:

- Nowy Ciechocinek: 14 listopada, godz. 11:00
- Bogusławice: 18 listopada, godz. 10:00
- Biały Bór: 21 listopada, godz. 10:00

Zgłaszanie klaczy do programów ochrony

Zgodnie z procedurami dotyczącymi zgłaszania koni rasy polski koń zimnokrwisty w typie sztumskim i sokólskim do programów ochrony zasobów genetycznych wymagane dokumenty (podanie, ksero paszportu i licencji potwierdzone przez WZHK/OZHK, wykaz klaczy, ewentualnie badania DNA) muszą być nadsyłane do Instytutu Zootechniki - PIB, Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego w Warszawie do dnia 31 listopada.

Zgłoszenia klaczy do ZT

Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania klaczy do ZT. W 2009r. stacjonarny 60-dniowy trening wierzchowy klaczy ras szlachetnych odbędzie się w ZT Biały Bór, Bogusławice i Nowy Ciechocinek, a 60-dniowy trening zaprzęgowy w ZT Książ.

Czytaj więcej...

Kwalifikacje klaczy do ZT

Właściciele klaczy przyjętych na kwalifikacje zobowiązani są do wpłaty na konto PZHK (68 1240 6175 1111 0000 4571 0410) 350 zł z dopiskiem: "zaliczka na trening klaczy w ZT" do dnia 22.12.2009 (w przypadku ZT Biały Bór i ZT Nowy Ciechocinek) oraz 29.12.2009 (w przypadku ZT Bogusławice).

Czytaj więcej...

Pokaz ogierów

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego Pokazu Ogierów znajdują się na naszej stronie w Kalendarzu imprez.

Partnerzy

 

Newsletter