Reklama w WYKAZIE OGIERÓW

Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem reklamy w "Wykazie ogierów 2010" informujemy, że Zarząd KPZHK na posiedzeniu w dniu 4.12.2009r. ustalił następujące opłaty:

Czytaj więcej...

Zgłoszenia klaczy na testy 60-dniowe

Pierwsze nabory klaczy do ZT o profilu wierzchowym odbędą się najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego 2010. O ostatecznych terminach i miejscach naborów PZHK poinformuje nas na początku stycznia.

Czytaj więcej...

Zmiany w wysokości opłat związanych z identyfikacją koniowatego

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2009 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu .

Nowe ceny podane są w zakładce opłaty.

Biuro KP ZHK

Informujemy, że w dniach 24.12.2009 i 31.12.2009 biuro związku nieczynne.

Dot.identyfikacji

Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni informuje iż konie, które nie zostaną zgłoszone
do rejestru najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. otrzymają zgodnie art. 17 rozporzadzenia
WE Nr 504/2008 "Zastępczy dokument identyfikacyjny" i nie będą mogły zostać poddane ubojowi

Dot. czipowania

Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni informuje, iż w związku z wprowadzeniem od 22 grudnia czipowania, obowiązkiem właściciela konia jest odpowiednie przygotowanie zwierzęcia - należy oczyścić je z błota, kurzu i innych zanieczyszceń oraz odpowiednio unieruchomić (zakładając ogłowie, za pomoca dutki lub wprowadzając konia do poskromu).

Czytaj więcej...

Partnerzy

 

Newsletter