ODSZEDŁ STANISŁAW SZURIK

Do grona wielu wybitnych postaci polskiej hodowli i jeździectwa, których w 2016 roku z bólem serca pożegnaliśmy na zawsze dołączył Stanisław Szurik – jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich ho­dow­ców koni sportowych, rzutki przedsiębiorca, znakomity rolnik, z zamiłowania myśliwy. To wyhodowane w jego stadninie w Liszkowie rumaki od lat stanowiły o jakości kujawsko-pomorskiej hodowli koni szlachetnych i były obiektem podziwu i niedoścignionym wzorem dla nas wszystkich.

To on jako pierwszy na dużą skalę wdrożył najnowocześniejsze metody hodowlane dzięki czemu w 2015 roku doczekał wspaniałego ukoronowania swojej pracy. Jego hodowli Nevados S zdobył zaszczytny  tytuł Mistrza Świata Koni 7 letnich w skokach co zapewne na długie lata pozostanie także najwybitniejszym sukcesem polskiej hodowli w ogóle.  Stanisław Szurik zo­stał uho­no­ro­wa­ny wie­lo­ma od­zna­cze­nia­mi. Oprócz Złotej Odznaki PZHK, wyróżniono go także tytułem Rolnika Pomorza i Kujaw.

Ostatnie po­że­gna­nie od­bę­dzie się w czwartek 17.11.2016 r., o go­dz. 1000, w Kaplicy Cmentarza Parafii pw. Św. Mikołaja w Mroczy przy ulicy Nakielskiej 241.

Rodzinie i wszyst­kim Bliskim zmar­łe­go w imie­niu Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni skła­da­my naj­głęb­sze wy­ra­zy współ­czu­cia.

NIE ŻYJE STANISŁAW BOCIAN

Z głę­bo­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że dnia 10 listopada 2016 ro­ku, zmarł Stanisław Bocian, znakomity rolnik, wybitny hodowca, wielkiego serca społecznik, wie­lo­let­ni Prezes Terenowego Koła Hodowców Koni w Żninie.  Człowiek nie­zwy­kle pra­co­wi­ty, po­sia­da­ją­cy dużą praktyczną wie­dzę w zakresie hodowli koni, któ­rą przekazał Córce Izabeli, kontynuującej dzieło jego życia.

W stadninie Pana Stanisława przyszło na świat wiele znakomitych koni, całe lata funkcjonowała także stacja rozpłodowa z wartościowymi reproduktorami. Zaprzęgi dobierane i wystawiane przez stajnię w Sulinowie zawsze były ozdobą imprez w których brały udział. Został wy­róż­nio­ny Złotą Odznaką PZHK. W na­szej pa­mię­ci po­zo­sta­nie na za­wsze ja­ko wspaniały, ciepły człowiek z wiel­kim po­czu­ciem hu­mo­ru.

Składamy wy­ra­zy współ­czu­cia Rodzinie i Bliskim. Wszystkim nam bę­dzie Go bar­dzo bra­ko­wa­ło.

Msza ża­łob­na zo­sta­nie od­pra­wio­na w sobotę 12 listopada o go­dz. 12:00 w Kościele Św. Rocha w Gorzycach.

JAKA MATKA, TAKA CÓRKA

...czempionką Polowej Próby Dzielności Klaczy Jarużyn 24.10.2016 została gniada trzyletnia NAOMI C II sp (Corrado Boy old – Nancy C sp po Concert old) której matka zwyciężyła w analogicznej próbie w roku 2012 – także w Jarużynie! Klacz ta została wyhodowana, jest własnością i została zaprezentowana przez Rodzinę Państwa Ćwik z Górek Zagajnych. Naomi to klacz z bogatą już karierą wystawową, mamy nadzieję że w kolejnych latach zobaczymy ją w sporcie i hodowli. Na drugim miejscu sklasyfikowana została najlepiej się ruszająca klacz w stawce siwa GEORGIA wlkp (Carlos DZ hol – Galilea wlkp po Gag wlkp poch trk) Klacz tą wyhodował Zenon Brzozowski ze Starego Jarużyna a właścicielką i prezenterką była Angelika Ojczenasz z Solca Kujawskiego. Wyniki w załączeniu. TB

NARVIK NA STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL

Na ostatnich zawodach międzynarodowych Strzegom October Festival doskonale zadebiutował w CIC**, NEW ORLEANS ex NARVIK (Rubin - Nevada po Loxley) hodowli Anny Tomaszewskiej (Słońsk Dolny). Bardzo dobry czworobok i doskonały cross dały mu 16 miejsce na prawie 60 koni. Konia dosiadała właścicielka Tuija Rosenquest FIN.
AT.

ZAKOŃCZENIE SEZONU LIGI ZAPRZĘGOWEJ 2016

Zawodami w Skrwilnie zakończona została kolejna edycja ligi zaprzęgowej. Do startów ligowych w sezonie 2016 zgłosiło się 11 zawodników reprezentujących trzy Okręgowe Związki Hodowców Koni. Kujawsko - Pomorski Związek reprezentowało siedem zaprzęgów, Warmiński Związek - trzy, a Mazowiecki Związek - jeden. Zawody w Skrwilnie wygrał Stanisław Janik końmi Pegaz i Pluto,drugi był Rafał Paszyński (­konie Markus/Pluto), a trzeci Jacek Soborski (konie Ali/Fiesta).

Końcowa klasyfikacja i jej zwycięzca został wyłoniony dopiero w dodatkowej rozgrywce, którą wygrał Rafał Paszyński. Zdjęcia:

https://photos.google.com/share/AF1QipNg7hnPEt2b2-NSkRWl5Sr0gptinSWjMcFWIp1pQ_wNMxBoCZ58gkE3nh5Axs2GRg?key=dERicEtPWGo2T3pxYmJnU0RrejdqOExCaUJ6STF3

HADES NA MPMK

Podczas rozgrywanych w dniach 28.09-02.10.2016 Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu, na czworoboku klubu STRAGONA Strzegom z dobrej strony zaprezentował się HADES (Landor - Hiacynta po Grand As) hod. Piotr Siębor (Bruki Unisławskie), wł. Tomasz Głogowski (Olimpin). W klasyfikacji ogólnej zajął miejsce VIII, a wśród koni reprezentujących polską hodowlę był III.

Partnerzy

 

Newsletter