POLOWA WIERZCHOWA PRÓBA KLACZY SZLACHETNYCH

Polowa Wierzchowa Próba Klaczy - 03.07.2018 godz. 09.00 STAJNIA JARUŻYN

 

Próba obejmuje następujące elementy:

  1. Skoki luzem w korytarzu
    w skali do 10 pkt. ocenia się: styl skoku, łatwość i możliwości skokowe oraz odwagę.
  2. Praca w stępie pod jeźdźcem w skali do 10 pkt. ocenia się: energię, długość kroku, regularność.
  3. Praca w kłusie pod jeźdźcem w skali do 10 pkt. ocenia się: energię, długość kroku, regularność.
  4. Praca w galopie pod jeźdźcem - (tempo 350 m/min), w skali do 10 pkt. ocenia się: energię, regularność, lekkość przodu, zaangażowanie zadu.
  5. Jezdność w skali 10 pkt. ocenia się: chęć do pracyn z jeźdźcem i reakcje na podstawowe pomoce jeździeckie.

Oceny elementów 1,2,3,4 dokonuje komisja, natomiast 5 - jeździec testowy. Jeździec testowy ocenia klacze na podstawie pracy w stępie, kłusie i galopie. Ocena z dokładnością do 0,5 pkt.

 

 

 

 

Partnerzy

 

Newsletter