Opłaty

CENNIK

 

SYMBOL

CZYNNOŚĆ

HODOWCY –CZŁONKOWIE KPZHK

POZOSTALI

 

OKS
OKSM

Ocena wartości użytkowej klaczy starszej i klaczy starszej małej

30,00

30,00

 

OKM
OKMM

Ocena wartości użytkowej klaczy młodej i klaczy młodej małej

35,00

70,00

 

WKM
WKMM

Wpis klaczy do księgi lub rejestru

15,00

30,00

 

OOS
OOSM
OOSP

Ocena wartości użytkowej ogiera starszego, ogiera starszego małego i ogiera starszego państwowego

100,00

200,00

 

OOM
OOMM

Ocena wartości użytkowej ogiera młodego i ogiera młodego małego

180,00

260,00

 

WOM
WOMM

Wpis ogiera do księgi lub rejestru

20,00

40,00

 

POW

Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z, hc, kn, kuce)

50,00

100,00

 

POZ

Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej zasadniczej próbie dzielności (z, hc, kn, kuce)

50,00

100,00

 

PK

Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności, dot. klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn, hc, kuce i km, oraz zasadniczych dla tych ras

25,00

50,00

 

Ocena wartości użytkowej źrebięcia

5,00

10,00

 

OŹ12

Ocena wartości użytkowej koni rocznych i dwuletnich

5,00

5,00

 

BSP

Bloczek „Świadectw pokryć klaczy”

25,00

25,00

 

POZG

Opłata od klaczy zgłaszanej do programu ochrony zasobów genetycznych

50,00

50,00

 

DDH

Duplikat dokumentu hodowlanego

100,00

100,00

 

ARIMR

Zaświadczenie do ARiMR o stanie posiadanych koni

20,00

20,00

 

 
PMH
PA

Uczestnictwo konia w:
- przeglądzie młodzieży hodowlanej,
- preselekcji aukcyjnej

Zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego

OZT

Przedkwalifikacyjna ocena klaczy lub ogiera zgłaszanego do ZT

5,00 (zorganizowana preselekcja)
50,00 (dojazd na miejsce stacjonowania koni – poza preselekcją)

10,00 (zorganizowana preselekcja)
100,00 (dojazd na miejsce stacjonowania koni – poza preselekcja)

WO

Wykaz ogierów

10,00

10,00

R/G

Wymiana dokumentu R/G

20,00

20,00

WD

Wysyłka dokumentów

5,20 – 7,80

5,20 – 7,80

 

PASZPORTY

EI

Elektroniczna identyfikacja

71,20

71,20

OSGEI

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja

79,20

79,20

RK

Zarejestrowanie koniowatego

41,80

41,80

WYD.P

Wydanie paszportu

4,00

4,00

ZMIANA

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

17,50

17,50

DP

Duplikat paszportu

150,00

150,00

WYS.P

Wysyłka paszportu

7,80

7,80

IMPORT

Zarejestrowanie konia importowanego

41,80

41,80

XX OO

Opis konia xx oo

23,70

23,70

SKŁ

Składka członkowska

40,00

-

WPISOWE

Wpisowe

100,00

-

 

Nadanie/zmiana nazwy konia

115,00

115,00

* nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków

Partnerzy

 

Newsletter