Wyniki imprez KPZHK

Kujawsko-Pomorski Przegląd Użytkowy

Kujawsko – Pomorski Przegląd Użytkowy dla dwu – i trzyletnich koni ras szlachetnych ocenianych w ruchu i skokach luzem, oraz preselekcja młodych ogierów ras szlachetnych