Wyniki imprez KPZHK

Kujawsko-Pomorski Przegląd źrebiąt Ras Szlachetnych – źrebięta pod matkami

Kujawsko-Pomorski Przegląd źrebiąt Ras Szlachetnych – źrebięta pod matkami