Wyniki imprez KPZHK

KWALIFIKACJE KLACZY PKZ W TYPIE SZTUMSKIM DO PROGRAMU OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH

Październik 2022. Dokładny/e termin/y i miejsca opublikujemy po sporządzeniu kalendarza kwalifikacji przez Instytut Zootechniki