Wyniki imprez KPZHK

Polowa wierzchowa próba klaczy ras szlachetnych (czerwiec/lipiec 2019)

Polowa wierzchowa próba klaczy ras szlachetnych