Wyniki imprez KPZHK

Polowa wierzchowa próba klaczy ras szlachetnych (termin do ustalenia na podstawie zgłoszeń))

Polowa wierzchowa próba klaczy ras szlachetnych