Wyniki imprez KPZHK

Polowa wierzchowa próba klaczy ras szlachetnych

Miejsce i data przeprowadzenia imprezy po wpłynięciu zgłoszeń.