Konie szlachetne
13.10
2023
BAFSALB (Salbon - Bafeda po Fedor)

BAFSALB CZEMPIONEM

Na wczorajszej WYSTAWIE – AUKCJI  w Nowych Jankowicach komisji kwalifikującej ogiery zostało przedstawionych 17 ogierów. 14 z nich zostało zakwalifikowanych, a najwyżej ocenionym (84 pkt. bonitacyjne) został jankowicki BAFSALB (Salbon – Bafeda po Fedor) zdobywając tym samym tytuł czempiona.

Szczegółowe wyniki w załączniku.