Zarząd

Stefan Wiluś

Stefan Wiluś

prezes

Wojciech Laskowski

Wojciech Laskowski

wiceprezes

Adam Opacki

Adam Opacki

wiceprezes

Rajmund Łączny

Rajmund Łączny

skarbnik

Ewa Olizarowicz

Ewa Olizarowicz

członek

Stanisław Janik

Stanisław Janik

członek

Milena Błaszkiewicz

Milena Błaszkiewicz

zastępca członka

Tomasz Bagniewski

Tomasz Bagniewski

zastępca członka

Wiesław Gałązka

Wiesław Gałązka

przewodniczący Komisji Rewizyjnej