Opłaty

CENNIK
SYMBOLCZYNNOŚĆOPŁATA
OKS, OKSMOcena wartości użytkowej klaczy starszej i klaczy starszej małej30,00
OKM, OKMMOcena wartości użytkowej klaczy młodej i klaczy młodej małej70,00
WKM, WKMMWpis klaczy do księgi lub rejestru30,00
OOS, OOSM, Ocena wartości użytkowej ogiera starszego, ogiera starszego małego, oraz kontrola punktu kopulacyjnego150,00
OOM, OOMMOcena wartości użytkowej ogiera młodego i ogiera młodego małego170,00
WOM, WOMMWpis ogiera do księgi lub rejestru30,00
POWOcena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z, hc, kn, kuce)50,00
POZOcena wartości użytkowej ogiera w polowej zasadniczej próbie dzielności (z, hc, kn, kuce)50,00
PKWOcena wartości użytkowej klaczy we wstępnej polowej próbie dzielności, dot. klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn, hc, kuce i km25,00
PKZOcena wartości użytkowej klaczy w zasadniczej polowej próbie dzielności, dot. klaczy wszystkich ras szlachetnychZgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego
Ocena wartości użytkowej źrebięcia10,00
OŹ12Ocena wartości użytkowej koni rocznych i dwuletnich5,00
BSPWprowadzenie danych z bloczka „Świadectw pokryć klaczy” do CRK50,00
POZGOpłata od klaczy zgłaszanej do programu ochrony zasobów genetycznych75,00
DDHDuplikat dokumentu hodowlanego150,00
ARIMRZaświadczenie do ARiMR o stanie posiadanych koni25,00
IMPREZA HODOpłata za udział w imprezie hodowlanej Zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego
POKOPrzedkwalifikacyjna ocena ogiera lub klaczy50,00
WOWykaz ogierów10,00
OGLZamieszczenie ogłoszenia na www.rynekpolskichkoni.pl15,00
WDWysyłka dokumentów8,90
SKŁSkładka członkowska30,00
WPISOWEWpisowe30,00
IDENTYFIKACJA
SYMBOLCZYNNOŚĆOPŁATA
EIElektroniczna identyfikacja 71,20
OSGEIOpis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja79,20
RKZarejestrowanie koniowatego 41,80
WYD.P Wydanie paszportu4,00
ZMIANADokonanie zmian w rejestrze koniowatych17,50
DPDuplikat paszportu150,00
WYS.P Wysyłka paszportu8,90
IMPORTZarejestrowanie konia importowanego7,80
XX OOOpis konia xx oo23,70
NNNadanie/zmiana nazwy konia 115,00
SPBSPDodatkowa opłata za identyfikację konia bez świadectwa pokrycia150,00

* nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków.