Opłaty

CENNIK
SYMBOLCZYNNOŚĆOPŁATA
OKS, OKSMOcena wartości użytkowej klaczy starszej i klaczy starszej małej30,00
OKM, OKMMOcena wartości użytkowej klaczy młodej i klaczy młodej małej70,00
WKM, WKMMWpis klaczy do księgi lub rejestru30,00
OOS, OOSM, Ocena wartości użytkowej ogiera starszego, ogiera starszego małego, oraz kontrola punktu kopulacyjnego150,00 opłata w ostatnim kwartale poprzedzającym sezon hodowlany / 250,00 po 01 stycznia sezonu rozpłodowego
OOM, OOMMOcena wartości użytkowej ogiera młodego i ogiera młodego małego170,00
WOM, WOMMWpis ogiera do księgi lub rejestru30,00
POWOcena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z, hc, kn, kuce)70,00
POZOcena wartości użytkowej ogiera w polowej zasadniczej próbie dzielności (z, hc, kn, kuce)70,00
PKWOcena wartości użytkowej klaczy we wstępnej polowej próbie dzielności, dot. klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn, hc, kuce i km25,00
PKZOcena wartości użytkowej klaczy w zasadniczej polowej próbie dzielności, dot. klaczy wszystkich ras szlachetnychZgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego
Ocena wartości użytkowej źrebięcia10,00
OŹ12Ocena wartości użytkowej koni rocznych i dwuletnich5,00
BSPWprowadzenie danych z bloczka „Świadectw pokryć klaczy” do CRK70,00
POZGOpłata od klaczy zgłaszanej do programu ochrony zasobów genetycznych50,00
DDHDuplikat dokumentu hodowlanego150,00
ARIMRZaświadczenie do ARiMR o stanie posiadanych koni25,00
IMPREZA HODOpłata za udział w imprezie hodowlanej Zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego
POKOPrzedkwalifikacyjna ocena ogiera lub klaczy50,00
WOWykaz ogierów10,00
OGLZamieszczenie ogłoszenia na www.rynekpolskichkoni.pl15,00
WDWysyłka dokumentów10,30
SKŁSkładka członkowska30,00
WPISOWEWpisowe (jest jednocześnie składka członkowską)30,00
HORSETELEXWprowadzenie danych konia do bazy horsetelex30,00
IDENTYFIKACJA
SYMBOLCZYNNOŚĆOPŁATA
EIElektroniczna identyfikacja 100,00
OSGEIOpis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja130,00
RKZarejestrowanie koniowatego 80,00
WYD.P Wydanie paszportu20,00
ZMIANADokonanie zmian w rejestrze koniowatych35,00
DPDuplikat paszportu150,00
WYS.P Wysyłka paszportu10,30
IMPORTZarejestrowanie konia importowanego100,00
NNNadanie/zmiana nazwy konia 115,00
SPBSPDodatkowa opłata za identyfikację konia bez świadectwa pokrycia300,00

* nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków.