Zgłoszenie

  Dane właściciela

  Dane hodowcy

  Jeśli hodowca nie jest właścicielem należy podać jego dane.

  Adres do korespondencji

  Należy uzupełnić dane jeśli adres do korespondencji jest inny niż właściciela lub hodowcy.

  Dane zgłaszanego koniowatego

  W przypadku konia pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej oraz konia sprowadzonego z zagranicy należy podać tylko kraj urodzenia.

  Uwagi do zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie danych do formularza kontaktowego *.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia konia do identyfikacji.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia.

  Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody.

  Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy

  Z siedzibą przy: al. Powstańców Wielkopolskich 10/43, 85-090 Bydgoszcz

  Dane kontaktowe: tel. +48 (52) 322 11 97, e-mail: kpzhk@wp.pl