Konie szlachetne
12.04
2019

Informacja dotycząca odpowiedzi prezesa Jacka Soborskiego na mój „List otwarty”

W odpowiedzi pana Jacka Soborskiego na mój „List otwarty do członków KPZHK” zawartych jest wiele przekłamań, nieprawd i bezpodstawnych oskarżeń, których jedynym zrozumiałym dla mnie celem jest antagonizowanie członków naszego Związku.
Pragnę jednocześnie przeprosić kol. Izabelę Ćwik za to, że w moim liście nie zaznaczyłem iż to ona wstrzymała się od głosu w trakcie rozpatrywania przez komisję przetargową ofert w dniu 26.02.2018.
We wtorek 09 kwietnia br. złożyłem w biurze KPZHK wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów. Na podstawie przepisu § 16 pkt 4a statutu Zarząd Związku w terminie do 6 tygodni zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, który rozpatruje sprawy dla których został zwołany. Wnioskowany porządek obrad obejmuje ;
1. Omówienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej badającej bilans za rok 2018 ze szczególnym naciskiem na sprawdzenie prawidłowości rozliczenia imprez hodowlanych.
2. Omówienie zarzutów skierowanych do członków Zarządu KPZHK w „Liście otwartym” przez v-ce prezesa Stefana Wilusia.
3. Wniosek o odwołanie z funkcji prezesa KPZHK p. Jacka Soborskiego i wybór nowego prezesa.
Wniosek podpisany jest przez 15 na łączną liczbę 25 delegatów. Uważam, że Zjazd Delegatów jest najbardziej kompetentnym gremium do wnikliwego przeanalizowania sekwencji wydarzeń i podjęcia decyzji zmierzających do przywrócenia harmonijnej współpracy na linii Zarząd – Biuro Związku.

z poważaniem Stefan Wiluś (v-ce prezes KPZHK)