KONIE PRYMITYWNE I MAŁE

Konie szlachetne
28.02
2024

ZEBRANIA W TERENOWYCH KOŁACH HODOWCÓW KONI

W imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Bydgoszczy zapraszamy na sprawozdawczo – wyborcze zebrania Terenowych Kół Hodowców Koni. Na zebraniach wybierane będą władze TKHK oraz delegaci na Walny Zjazd KPZHK.
czytaj więcej
Konie szlachetne
06.02
2024

KLACZE HUCULSKIE BEZ PRÓBY DZIELNOŚCI

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą.
czytaj więcej
Konie szlachetne
24.01
2024

KONFERENCJA „START SEZONU HODOWLANEGO”

Konferencja dla hodowców koni "START SEZONU HODOWLANEGO" KPZHK oraz PZHK zapraszają na konferencję wszystkich zainteresowanych hodowlą koni, którzy przy okazji wykładów chcą się spotkać, porozmawiać i co najważniejsze dyskutować.
czytaj więcej