KONIE PRYMITYWNE I MAŁE

Konie szlachetne
28.02
2024

ZEBRANIA W TERENOWYCH KOŁACH HODOWCÓW KONI

W imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Bydgoszczy zapraszamy na sprawozdawczo – wyborcze zebrania Terenowych Kół Hodowców Koni. Na zebraniach wybierane będą władze TKHK oraz delegaci na Walny Zjazd KPZHK.
czytaj więcej
Konie szlachetne
06.02
2024

KLACZE HUCULSKIE BEZ PRÓBY DZIELNOŚCI

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą.
czytaj więcej