Konie szlachetne
06.02
2024

KLACZE HUCULSKIE BEZ PRÓBY DZIELNOŚCI

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej po zaliczeniu minimum wstępnej próby polowej, jednak obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą (wierzchową lub zaprzęgową). Zapis ten obowiązuje wszystkie klacze rasy huculskiej wpisane do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2014 r., bez względu na fakt, czy uczestniczą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie.

Wszystkie wymienione poniżej klacze, które nie zaliczyły próby zasadniczej, pozbawione są prawa użytkowania w hodowli koni rasy huculskiej, a ostatnim źrebięciem z prawem wpisu do księgi ogierów lub księgi klaczy rasy huculskiej takich klaczy będzie źrebię urodzone z krycia w 2023 r. Przypominamy również, iż klacze 8-letnie i starsze zgłoszone do wpisu do księgi stadnej muszą zaliczyć zasadniczą próbę dzielności (wierzchową lub zaprzęgową) przed uzyskaniem tego wpisu.

Przedstawiamy listę klaczy, które do końca sezonu 2023 nie zaliczyły próby zasadniczej wymaganej zapisami programu hodowli (nie posiadają w bazie danych PZHK wpisu poświadczającego zaliczenie takiej próby), przez co tracą prawo użytkowania w rozrodzie w rasie huculskiej, a ich potomstwo urodzone z krycia po 1 stycznia 2024 r. nie ma prawa wpisu do księgi ogierów bądź księgi klaczy rasy huculskiej. Decyzja Komisji Księgi Stadnej jest ostateczna, a odpowiednia adnotacja zostanie również zamieszczona w bazie koniowatych PZHK.

Lista klaczy rasy huculskiej, które ze względu na brak zaliczonej zasadniczej próby dzielności zostały z dniem 1 stycznia 2024 r. wycofane z rozrodu w rasie huculskiej:

OZHK/WZHK
Właściciela
1.JABŁKÓWKA (POLAN) 616012570105216 44 G Bł BL
2.PAPUSZKA (POLAN) 616012570120416 43 G Bł BL
3.WIKTORYNA (PIETROSU) 616012510267116 42 G Bł BL
4.WENUS (HROBY) 616012660105416 55 G By BY
5.OKINAWA (HROBY) 616012550086516 156 G Kl KL
6.ONEGA (GURGUL) 616012550086416 159 G Kl KL
7.FALA-BIES (GORAL) 616012570162116 933 G Kr KR
8.POLAGRA-O (GORAL) 616012630147816 938 G Kr KR
9.SYBILLA (OUSOR) 616012570014216 915 G Kr KR
10.ZAGADKA (GORAL) 616012540097016 283 G Kt KT
11.CEPELIA (PRISLOP) 616012580413216 285 G Lb LB
12.SEGA (GURGUL) 616012630032316 329 G Lb LB
13.PORTULANKA (GORAL) 616012590094016 153 G Łd LD
14.TAMIRA (GURGUL) 616012610144216 156 G Łd LD
15.WANILIIA (GURGUL) 616012630032516 943 G Rz OL
16.WMASZKA (GORAL) 616012600009216 118 G Ol OL
17.AMIRA (GORAL) 616012610155616 224 G Pz PN
18.BAJKA (HROBY) 616012610130916 237 G Pz PN
19.CELINKA (GORAL) 616012610031316 220 G Pz PN
20.CZIKA (GORAL) 616012610031116 209 G Pz PN
21.DUMA G (OUSOR) 616012680052616 230 G Pz PN
22.LAWENDA (GORAL) 616012610031816 202 G Pz PN
23.OSAKA (GORAL) 616012610032916 226 G Pz PN
24.OSARA (PIETROSU) 616012630126816 240 G Pz PN
25.PEDRA (OUSOR) 616012580231416 216 G Pz PN
26.WINICJANA (GORAL) 616012530081316 219 G Pz PN
27.WIRMA Z MIELESZYNKA (GURGUL) 616012590095216 218 G Pz PN
28.WENURA (HROBY) 616012630095116 1011 G Rz RZ
29.FATRA (GURGUL) 616012590096116 123 G Wł WR
30.POEMA Z DWORU (OUSOR) 616012670058716 122 G Wł WR
31.WELIGAMA Z DWORU (PIETROSU) 616012670059616 121 G Wł WR
32.WERBENA Z DWORU (OUSOR) 616012670104116 119 G Wł WR
33.WILGA Z DWORU (OUSOR) 616012670058516 120 G Wł WR
34.AMBER (HROBY) 616012660821816 300 G Wr WS
35.KOLEBKA (HROBY) 616012660319816 280 G Wr WS
36.PRETENSJA (GURGUL) 616012630059316 909 G Rz WS
37.WAMISSA (OUSOR) 616012570122216 368 G Wr WS
38.WIRUNGA (HROBY) 616012520064916 288 G Wr WS