Konie szlachetne
21.03
2019

Komunikat dotyczący „Świadectw zootechnicznych” dla koni hodowlanych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia w załączonym piśmie zasady wydawania „Świadectw zootechnicznych” dla koni hodowlanych wpisywanych do ksiąg oraz materiału biologicznego (nasienia).

Jednocześnie informujemy, że „Świadectwa zootechniczne” należy wymagać tylko i wyłącznie dla koni wpisywanych do naszych ksiąg lub nasienia ogierów których potomstwo będzie wpisane do naszych ksiąg. Nasze konie hodowlane wyjeżdżające poza granicę kraju też powinny być zaopatrzone w „Świadectwo zootechniczne” wydane przez OZHK/WZHK. Nasienie ogierów wprowadzane do obrotu też powinno być zaopatrzone w „Świadectwo zootechniczne” wydane przez prowadzącego księgę, chyba, że prowadzący księgę upoważni podmiot pobierający/przechowujący nasienie do wydawania „Świadectw” umieszczając dany podmiot w programie hodowlanym.

Konie importowane rejestrujemy w Centralnej Bazie Danych Koniowatych bez zmian.

źródło: www.pzhk.pl