Konie szlachetne
09.09
2021

KOMUNIKAT O OBOWIĄZKU REJESTRACJI DOKUMENTÓW WYDANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY UE

Szanowni Państwo, przypominamy, że wszystkie koniowate dla których dokumenty wydał podmiot w innym państwie członkowskim UE znajdujące się na terenie Polski powinny zostać zgłoszone przez właścicieli do Centralnej Bazy Danych Koniowatych prowadzonej przez PZHK.

Wynika to z art. 27 pkt. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 roku który mówi:

Niezależnie od instytucji wydającej, która wydała dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 14, art. 29 lub art. 32, posiadacz zwierzęcia z rodziny koniowatych zapewnia złożenie dokumentu identyfikacyjnego w instytucji wydającej, o której mowa w art. 5 ust. 1, odpowiedniej dla kategorii zwierzęcia z rodziny koniowatych w państwie członkowskim, w którym położone jest gospodarstwo, w którym znajduje się zwierzę z rodziny koniowatych, w celu przekazania danych identyfikacyjnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, w ciągu 30 dni od:

 1. wydania dokumentu identyfikacyjnego zgodnie z art. 9 ust. 1 przez instytucję wydającą poza państwem członkowskim, w którym położone jest gospodarstwo;
 2. wprowadzenia zwierzęcia z rodziny koniowatych do państwa członkowskiego, w którym położone jest gospodarstwo, z innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem:
  1. koniowatych uczestniczących w konkursach, wyścigach, pokazach, treningach i zrywce przez okres nie dłuższy niż 90 dni;
  2. ogierów utrzymywanych w danym państwie członkowskim w sezonie rozpłodowym;
  3. klaczy utrzymywanych w danym państwie członkowskim do celów hodowlanych przez okres nieprzekraczający 90 dni; 3.3.2015 L 59/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL
  4. koniowatych przebywających w obiekcie weterynaryjnym z przyczyn medycznych;
  5. koniowatych przeznaczonych do uboju w ciągu 10 dni od ich wprowadzenia.

Aby zarejestrować konia z dokumentem wydanym przez obcy podmiot należy zgłosić się do OZHK/WZHK na swoim terenie z dokumentem identyfikacyjnym konia i wypełnionym wnioskiem.