Konie szlachetne
06.02
2023

KRZYSZTOF LIK NACZELNYM HODOWCY I JEŹDŹCA

Kustoszem dorobku wszystkich polskich hodowców jakim jest kwartalnik „Hodowca i Jeździec” został od ostatniego numeru Krzysztof Lik. Pan Krzysztof to wybitny hodowca – z jego stadniny pochodzi Mistrz Polski Seniorów w ujeżdżeniu Breakdance. Ma duże doświadczenie w pracy związkowej  – był prezesem OZHK w Łodzi i jest przewodniczącym Komisji Księgi Stadnej Rasy Wielkopolskiej. W pełni utożsamia się z organizacją na rzecz której od lat lojalnie pracuje. Ma także znakomite przygotowanie zarówno teoretyczne, praktyczne jak i merytoryczne w zakresie pracy dziennikarskiej i redakcyjnej. HiJ w takich rękach z pewnością będzie kontynuował i twórczo rozwijał dzieło wybitnych osobowości: Michała Wierusz-Kowalskiego i Ewy Jakubowskiej, którzy w największym stopniu go tworzyli przez ostatnie dekady. Na tej drodze w Nowym Roku życzymy Nowemu Redaktorowi Naczelnemu HiJ samych sukcesów, a także zapewniamy o naszym wszechstronnym wsparciu – Zarząd KPZHK.