Wyniki imprez KPZHK

Kujawsko – Pomorski Przegląd Użytkowy

dwa – i trzyletnie konie ras szlachetnych oceniane w ruchu i skokach luzem, oraz preselekcja młodych ogierów ras szlachetnych.

Miejsce do ustalenia.