Wyniki imprez KPZHK

Kujawsko – Pomorski Przegląd Użytkowy

IMPREZA ODWOŁANA ZE WZGLĘDU NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

dwu– i trzyletnie konie ras szlachetnych oceniane w ruchu i skokach luzem, oraz preselekcja młodych ogierów ras szlachetnych.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ!