Wyniki imprez KPZHK

KUJAWSKO – POMORSKI PRZEGLĄD UŻYTKOWY – DNI POLSKIEGO KONIA SPORTOWEGO

Drodzy Państwo,

Kujawsko – Pomorski Przegląd Użytkowy, to sztandarowa impreza organizowana przez KPZHK, na której prezentowane są  dwu– i trzyletnie konie ras szlachetnych.

Zgodnie z warunkami Funduszu Hodowlanego PZHK właściciele najlepszych koni otrzymują nagrody finansowe (ostatnia impreza pula nagród finansowych 6100 zł!), a dodatkowo w tym roku MJT STAJNIA MARCELEWO do puli nagród przekazała darmową stanówkę ogierami: Nevados S (dla najlepszej klaczy w klasyfikacji na najlepszego konia skokowego), oraz Kiliman Sitte (dla właściciela najwyżej ocenionego konia klasyfikacji na najlepszego konia skokowego). Wartość tej nagrody rzeczowej to 6000 zł!

Wysoki standard imprezy jesteśmy w stanie zapewnić dzięki organizacyjnemu i finansowemu wsparci firmy AMPOL – MEROL.

Zgodnie regulaminem tego typu imprez hodowlanych zapisanym w programach hodowlanych ksiąg koni szlachetnych prowadzonych przez PZHK, ocenie podlegać będą: typ, pokrój oraz ruch i skoki luzem.