Konie szlachetne
18.03
2022
F 16 S (Comthago VDL - Federica S po Concert)

O KOLEJNE REPRODUKTORY…

… wyhodowane pod marką KPZHK wzbogaciła się polska hodowla po kwalifikacjach które odbyły się w dniach 16-17.03.2022 w SK Racot. W grupie ogierów o rodowodach i predyspozycjach skokowych, licencje zdobyły siwy CASSINIVADOS SM sp (Fabregas S sp – Cantinera hol po Cassini I hol) hod. i wł. Marcina Matelskiego i Ferdynanda Szczepaniaka oraz gniady F 16 S sp (Comthago hol – Federica S sp po Concert old) hod. Huberta Szurika wł. Agnieszki Przybylskiej. Pierwszy z nich to już trzecie pokolenie reproduktorów naszej hodowli (Nevados S – Fabregas S – Cassinivados SM),  drugi natomiast jest trzecim pokoleniem naszej hodowli w linii żeńskiej. Obydwa ogiery z wielkimi sukcesami uczestniczyły wcześniej w organizowanych przez KPZHK i PZHK imprezach hodowlanych. Ponadto w grupie ogierów o rodowodach i predyspozycjach zaprzęgowych komisja uznała karosrokatego CENTUSA sp (Larius Star dwb – Celinka MT wlkp po Romeo wlkp) hod. Waldemar Świątkiewicz wł. Krzysztof Rokiciński.

Stawkę tą uzupełniły ogiery zapisane do zagranicznych ksiąg stadnych przedstawiane przez naszych członków: VHS Silverado westf (Comme il Faut westf – VHS Silver hol po Castelan II) hod. i wł. Volteo Horse Service Natalia Olesińska i Cassino Hollywood old (Casino Berlin old – Hollywood old po Corlensky G westf) w grupie ogierów skokowych oraz Zackarell old (Zackery dwb – Spanish Fleures old po Sir Bonnerhall old). Hodowcą i właścicielem dwóch ostatnich koni jest Gerd Sosath.  Gorąco kibicujemy aby właścicielom nowo kreowanych ogierów hodowlanych nie zabrakło determinacji w dalszej promocji tych bardzo utalentowanych koni. Serdecznie gratulujemy!