Wyniki imprez KPZHK

OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

07.10.2018 (niedziela) STAJNIA JARUŻYN, ul. Wyzwolenia 139, Bydgoszcz, godz. 10.00

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM

 1. Organizatorzy: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi Kujawsko – Pomorski Związek Hodowców Koni Klub Jeździecki STAJNIA JARUŻYN Patronat medialny: „Hodowca i Jeździec”
 2. Data i miejsce: 7 października 2018 r. Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 139.
 3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Kujawsko – Pomorski związek Hodowców Koni na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK.
 4. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie, rasy polski koń szlachetny półkrwi, zaopatrzone w paszport PZHK, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej.
 5. Liczba miejsc ograniczona do 30 szt. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział wałachów (bez prawa do nagród finansowych MRiRW).
 6. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport PZHK, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 7. Konie będą oceniane w następujących klasach:
  1. 2-letnie klacze rasy polski koń szlachetny półkrwi
  2. 3-letnie klacze rasy polski koń szlachetny półkrwi
  3. 2-letnie ogiery rasy polski koń szlachetny półkrwi
  4. 3-letnie ogiery rasy polski koń szlachetny półkrwi
 8. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 9. Ocena koni.
  1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni.
  2. Ocenie podlegają następujące elementy:
   1. TYP I POKRÓJ Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając:
    • typ użytkowy
    • pokrój (budowa)
   2. GALOP (ocena w ruchu luzem na hali) Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając:
    • długość kroku
    • impuls: siła, z jaką koń odpycha się od podłoża tylnymi nogami
    • równowaga: kombinacja nachylenia kłody i podstawienie zadu, swoboda ruchu i sposobu pracy tylnych nóg
    • elastyczność stawów
   3. SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na załączonym schemacie). Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. (mnożnik x2) Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając:
    • odbicie: kierunek: umiejętność pchnięcia kłębu w górę i do przodu szybkość: czas upływający podczas ostatniego foule przed skokiem – czas od dotknięcia wszystkich nóg do podłoża do chwili oderwania się konia od podłoża
    • technika: przednie nogi: miara ustawienia łopatki w kombinacji z barkiem, przedramieniem i nadpęciem grzbiet: stopień w jakim szyja i grzbiet podążają w skoku po łuku, tzw. baskil zad: stopień w jakim zad otwiera się podczas drugiej fazy skoku
    • możliwości: umiejętność pchnięcia skoku w górę przy jednoczesnym osiągnięciu kierunku naprzód
    • elastyczność: miara przebiegu całego skoku (łącznie z lądowaniem), koń powinien być elastyczny w kłodzie
    • ostrożność: naturalna umiejętność konia do niepopełniania błędów w skoku, koń nie chce zrzucić drąga

    Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa lub więcej koni jest taka sama, o miejscu konia decydują kolejno: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie komisji.

    Skala ocen: 10 pkt. – doskonała 5 pkt. – dostateczna 9 pkt. – bardzo dobra 4 pkt. – niedostateczna 8 pkt. – dobra 3 pkt. – prawie zła 7 pkt. – dość dobra 2 pkt. – zła 6 pkt. – zadowalająca 1 pkt. – bardzo zła Wybór Ogólnopolskiego Czempiona Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi

 10. Tytuły czempiona i wiceczempiona przyznawane są oddzielnie dla klaczy oraz ogierów, pod warunkiem, że w klasach klaczy (I i II) oraz ogierów (III i IV) zostanie ocenionych co najmniej 7 koni rasy polski koń szlachetny półkrwi. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców klas pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 3 koni w klasie.
 11. Tytuły czempiona oraz wiceczempiona otrzymują konie ocenione w ramach dwóch klas klaczy – 2-letnich i 3-letnich oraz dwóch klas ogierów – 2-letnich i 3- letnich, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za ocenę elementów 1-3 tj. typ użytkowy i pokrój, galop, skoki luzem (mnożnik x 2). W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu decydują w kolejności: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie komisji.
 12. Dla czterech najlepszych ogierów oraz czterech najlepszych klaczy rasy polski koń szlachetny półkrwi, wyłonionych w sposób opisany w pkt. 11, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody finansowe, odpowiednio w wysokości: 1000 zł za zdobycie tytułu czempiona, 900 zł za zdobycie tytułu wiceczempiona, 800 zł za zdobycie trzeciej lokaty, 700 zł za zdobycie czwartej lokaty, do podziału po 50 % pomiędzy hodowcę i właściciela konia.
 13. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.
 14. Ostateczny termin zgłoszeń koni: 17 września 2018. Zgłoszenia prosimy kierować do biura KPZHK, tel. 52-322-11-97, e-mail: kpzhk@wp.pl , jlkpzhk@wp.p