Wyniki imprez KPZHK

POLOWA WIERZCHOWA PRÓBA KLACZY

Polowa wierzchowa próba dzielności dla klaczy ras szlachetnych.