Wyniki imprez KPZHK

Premiowanie Źrebiąt Ras Szlachetnych – DNI POLSKIEGO KONIA SPORTOWEGO