Konie szlachetne
25.06
2021

PREZES PZHK ZAWIESZONY

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni. Na spotkaniu było obecnych 19 z 21 członków.

Na podstawie § 12 pkt. 2 Statutu PZHK Zarząd zawiesił pana Adama Kowalczyka w pełnieniu obowiązków Prezesa. Za zawieszeniem głosowało 13 członków Zarządu, przeciw było 6 członków. Powodem zawieszenia było wielokrotne łamanie przez Prezesa Statutu Związku, jak też innych wewnętrznych aktów prawnych.

Ponadto Zarząd zobowiązał p.o. Dyrektora i Biuro Związku do zorganizowania w dniu 16 lipca 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie Prezesa, pana Adama Kowalczyka i wyborze nowego Prezesa.

Zarząd PZHK podjął również uchwałę zobowiązująca Prezydium PZHK do wycofania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o zatwierdzenie Programu Hodowli Koni rasy wielkopolski koń sportowy i skierowanie wniosku oraz wszystkich materiałów do rozpatrzenia przez Radę Hodowlaną PZHK.