Konie szlachetne
21.01
2019

PRZETARG

Kujawsko Pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy ogłasza przetarg ofertowy na wynajem hali-ujeżdżalni w celu organizacji imprez hodowlanych w następujących terminach :

1. Kujawsko-Pomorski Czempionat Ras Szlachetnych 2-3 latki 13 kwietnia 2019 r.

2. Polowa Próba Dzielności klaczy – termin do ustalenia (czerwiec/lipiec )

3. Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych , Czempionat Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi

5-6 października 2019 r.

Hala musi być położona na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i powinna spełniać następujące warunki :

 1. Podłoże zapewniające przeprowadzenie imprez z udziałem koni
 2. Boksy dla koni
 3. Trybuny dla publiczności z minimalną ilością 100 miejsc siedzących
 4. Sanitariaty w ilości wymaganej przez przepisy sanitarne. W przypadku braku w hali zapewnienie odpowiedniej ilości TOI TOI
 5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 6. Nagłośnienie gwarantujące dobrą słyszalność w całym obiekcie
 7. Elektroniczna tablica wyników
 8. Ogrodzenie gwarantujące bezpieczeństwo koni i ludzi
 9. Miejsca parkingowe na zapleczu hali dla hodowców jak i gości

Do obowiązków oferenta należy również zabezpieczenie

 1. Opieki medycznej
 2. Oferty gastronomicznej
 3. Podstawowej obsługi technicznej przez pracowników ( bez obsługi samej prezentacji koni )

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Związku w terminie do 11 lutego włącznie do godz. 12.00 .

W ofercie należy podać ceną brutto za każdą imprezę oddzielnie oraz łączną kwotę za wszystkie imprezy łącznie.

Oferta może zawierać również część opisową obiektu, ale nie jest to warunek konieczny.

Dodatkowe informacje pod nr kom 608 629 711.