Konie szlachetne
08.11
2022

ROZLICZENIE BLOCZKÓW ŚWIADECTW POKRYCIA

Właściciele ogierów kryjących!!!

Przypominamy o obowiązku rozliczenia się z bloczków świadectw pokrycia za sezon 2022. Koszt przedłużenia licencji dla ogiera to 150 zł + 70 zł bloczek św. pokrycia + 10.30 zł wysyłka dokumentów. Prosimy o wpłaty na konto:

konto bankowe: B.G.Ż. S.A. O/Bydgoszcz
10 2030 0045 1110 0000 0047 4740

tytuł przelewu: przedłużenie licencji_nazwa ogiera

Wypisane bloczki należy odesłać do biura razem z licencją ogiera. Wydanie nowego bloczka na sezon 2023 uzależnione będzie od rozliczenia poprzedniego sezonu. Właściciele ogierów nie kryjących, sprzedanych i wykastrowanych prosimy o zgłoszenie tego faktu do biura, celem wykreślenia z rejestru ogierów kryjących.