Konie szlachetne
28.06
2022

WECHTA EQUESTRIAN FOAL SHOW

23 lipca w Racocie odbędzie się pierwszy czempionat źrebiąt organizowany przez Wechta Equestrian i Stadninę Koni Racot. Do udziału zapraszamy wszystkie źrebięta skokowe z rocznika 2022, zarejestrowane w polskich księgach stadnych. Pula nagród finansowych wyniesie 20000 zł, a hodowcy zwycięskich źrebiąt otrzymają również bony na stanówkę ogierami z oferty Wechta Equestrian w wysokości 36000 zł.

Podczas czempionatu odbędzie się również selekcja źrebiąt do aukcji, która odbędzie się w formule online w sierpniu br.

Zgłoszenia do udziału w czempionacie są przyjmowane do 15 lipca. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu do udziału w czempionacie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia:

Aby zgłosić źrebię do udziału należy przesłać na adres kjwechta@o2.pl następujące dane: imię, datę urodzenia, płeć, imię ojca, imię matki, imię ojca matki, skan rodowodu matki, imię i nazwisko lub nazwę hodowcy i właściciela>

Opłaty:

Wpisowe i boks – 350 zł (200 150)

Kontakt:

kjwechta@o2.pl & 509133820