Konie szlachetne
20.04
2021

WNIOSEK O NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD PZHK

Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Związku Hodowców Koni  informuje, że w dniu 19 kwietnia br. grupa Delegatów na Walny Zjazd PZHK zebrała podpisy 25 Delegatów i złożyła w sekretariacie biura PZHK na ręce Prezesa PZHK Adama Kowalczyka wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK w celu odwołania obecnego Prezesa PZHK.
Pod wnioskiem podpisali się delegaci reprezentujący Wojewódzkie , Okręgowe i Rasowe Związki Hodowców Koni sfederowane z PZHK.

Wniosek w załączniku.