Konie szlachetne
21.03
2019

Zgłoszenia na Kujawsko-Pomorski Przegląd Użytkowy koni dwu i trzyletnich

Zapraszamy do zgłaszania koni na Kujawsko-Pomorski Przegląd Użytkowy koni dwu i trzyletnich w Stajni Jarużyn dnia 13 kwietnia 2019 r.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kpzhk@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

  • nazwę i numer identyfikacyjny konia,
  • imię i nazwisko właściciela z aktualnym numerem telefonu.

Ostateczny termin zgłaszania koni upływa w piątek 5 kwietnia 2019 r.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłata kwoty 130 zł na konto bankowe:
BGŻ. S.A. O/Bydgoszcz 10 2030 0045 1110 0000 0047 4740.


Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany miejsca ww. imprezy.